Download Zlato Nakit Dragocenosti Broj 3 PDF

TitleZlato Nakit Dragocenosti Broj 3
File Size2.3 MB
Total Pages61
Document Text Contents
Page 30

26

tečnost treba da bude bazičana sa
pH = 9,5. Ukoliko se između
poliranja prave duže pauze kuglice se
mogu čuvati i u ulju, ali ih je potom
pre korišćenja potrebno razuljiti.

Formula Količina

Natrijum-
hidroksid

(NaOH) 15 – 20 g/l

Kalijum-
cijanida

(KCN) 5 – 10 g/l


Ako se ipak dogodi da kuglice izgube
čistu sjajnu površinu, treba ih ostaviti
da se oko pola sata vrte u bubnju u
ovom rastvoru za čišćenje:
Polirna tečnost pomaže da kuglice
klize međusobno kao i preko
predmeta a ujedno i čisti kuglicu i
predmet. Za pripremu rastvora uvek
treba koristiti „meku” vodu,
destilovanu ili kišnicu. Izuzetno se
može koristiti i voda iz slavine, ali
omekšana sa dodatkom oko 2 grama
natrijumkarbonata (Na2CO3).

Najjednostavniji dodatak rastvoru
za poliranje je kalijev sapun i to oko
10 do 20 grama na litar „meke“ vode.
U trgovini mogu se kupiti razna
sredstva za ovu priliku, i to kao 2%
rastvor sa „mekom“ vodom
(technofinish = EC 35l liquiddazzuro).

Za zlatne predmete vrlo dobro se
pokazo i rastvor „sapunkorena’’
(saponaria officionalis L.) koji se
koristi za pranje osetljivih odevnih
predmeta. Može se kupiti u Bio
apotekama (1kg sapunakorena
kuvamo u 10 litara vode, pa zatim
razblažimo na 40 litara).
Neki stari majstori koristili su za ovu
namenu koristili i pokvareno pivo.


Ponašanje sadržaja u bubnju kod
različitih brzina obrtanja bubnja


Punjenje bubnja: Predmeti za
poliranje i kuglice zajedno trebaju da
ispunjavaju oko 50-75% zapremine
bubnja, jer se tako postižu najbolji
efekti poliranja. Polirnu tečnost treba
sipati nešto iznad kuglica i robe.
Za čvrst nakit se dodaje približno pet
puta više kuglica u odnosu na težinu
predmeta koji se poliraju.

Page 31

27


Labavo fiksiranje predmeta u bubnju da

bi se kuglice nesmetano kretale a
predmeti ne bi oštećivali


Za osetljive predmete treba dodati
petnaest puta više kuglica u odnosu
na težinu predmeta koji se poliraju, a
količina polirne tečnosti treba da bude
takva da predmeti „plivaju“ između
kuglica.
Broj obrtaja bubnja: za tankozidne
šuplje predmete potreban je nešto
manji broj obrtaja a za pune
neosetljive predmete malo veći.
Idealni broj obrtaja je oko 30 do 38
obr/min.
Trajanje poliranja u bubnju:
Zlatni predmeti od 14 ct oko 8 sati
Srebrni i posrebreni delovi oko 0,5 –
1 sata
Pozlaćeni predmeti oko 0,5 – 1 sata
Temperatura poliranje je oko 35°C
(zbog sapuna)


Labavo smeštena kašika u otvorenoj kutiji


Odnos predmeta i kuglice 1:(4-8)

to znači oko 4 do 8 puta više kuglice
na odnosu predmeta (odnos se računa
u zapremini). Važno je da predmeti
„Plivaju“ između kuglica. Predmeti
osetljivi na savijanje ili oštećenje
zahtevaju više kuglica (1: 25)-

Obavezno treba prokontrolisati
sadržaj bubnja, jer ako sapunska bela
pena izgubi lepu belu boju, obavezno
menjamo polir tečnost (sapunicu)
Ako to nećemo menjati, onda
predmeti dobijaju ružnu sivu boju,
kao prljava pena.


Labavo uvršćen predmet u bubnju

Similer Documents